SomDocents

Els avantatges de fer servir la tecnologia a l’aula

sd la tecnologia com a aliada a laula - Els avantatges de fer servir la tecnologia a l'aula

La tecnologia ha entrat en les nostres vides i ho ha fet pràcticament en tots els àmbits, també en el nostre, el de l’educació. En l’última dècada, no han estat pocs els reptes que s’han posat en marxa per integrar la tecnologia a les aules, amb l’objectiu d’oferir noves i innovadores eines d’aprenentatge. 

Els nostres alumnes són nadius digitals. Han nascut amb una pantalla sota el braç i el cert és que, en molts casos, es fa imprescindible combatre alguns dels problemes que genera el consum – indiscriminat i excessiu – de tecnologia a tothora. 

No obstant això, i més enllà d’aquesta circumstància, que no s’hauria de prendre de cap manera a la lleugera, és evident que aplicar la tecnologia a les aules pot millorar considerablement la capacitat d’aprenentatge i de comunicació dels alumnes. 

Però, vegem alguns dels grans avantatges d’emprar la tecnologia a l’aula. Quins són, per a tu, els seus poderosos efectes? 

El poder de la comunicació

La tecnologia ens connecta i ens permet arribar als altres, encara que ens trobem lluny. Ho hem pogut comprovar durant el confinament. Les videotrucades i els diferents recursos tecnològics ens han permès continuar amb alguns aprenentatges i, tot i les limitacions de no poder socialitzar i seguir amb les rutines de l’aula, alumnes i docents han estat capaços d’intercanviar continguts, explicacions i missatges, que en molts casos han estat importantíssims per donar ànims i alè en els moments més difícils. 

No estàvem preparats per fer-ho, però hem sabut connectar. A partir d’ara, els centres educatius s’hauran de plantejar el repte de posar-se les piles quant a l’educació a distància, sobretot mentre la COVID-19 continuï present en aquesta nova realitat, però també amb l’objectiu d’enriquir i complementar determinades rutines i models educatius.

Aprenentatge autònom

Un dels grans avantatges que ens ofereixen les noves tecnologies té a veure amb l’aprenentatge autònom. A través de les diferents eines que tenen al seu abast, els alumnes poden desenvolupar la capacitat de relacionar conceptes, resoldre problemes i reconèixer noves necessitats i objectius d’aprenentatge. 

Les xarxes són una porta oberta a l’exploració, que ha de gestionar-se correctament, sí, i en això els docents i les famílies hi tenim un paper molt important. Buscar informació, saber-la seleccionar i extreure’n conclusions, reconèixer assoliments i objectius són només algunes de les accions que formen part d’aquesta estratègia d’aprenentatge autoregulada i preparatòria per al present i el futur.

Capacitat crítica i organitzativa

I si parlem d’accés a la informació i d’aprenentatge autònom, hem de parlar necessàriament d’una altra capacitat que les noves tecnologies poden ajudar a desenvolupar en els alumnes.  La gran quantitat de continguts als quals tenim accés a través de les noves tecnologies exigeix de tots nosaltres capacitat crítica i organitzativa. 

I aquestes són qualitats molt necessàries en tots els àmbits de la vida, personal i professional. És important que com a docents sapiguem conduir i gestionar la manera d’utilitzar aquests recursos per part dels alumnes i duguem a terme experiències i exercicis com a entrenament. Alertar i conscienciar dels perills existents en aquest tipus d’espais és fonamental perquè els nens i joves es converteixin, més endavant, en adults crítics, conscients i responsables, capaços de treure tot el profit a aquest recurs universal, que és la xarxa. 

Col·laboració entre companys i docents 

Treballar en grup ha estat, tota la vida, una realitat una mica incòmoda per a molts. No obstant això, amb els anys i l’experiència hem treballat perquè la feina sigui cooperativa i els projectes acabin sortint amb l’ajuda de tots. 

Les noves tecnologies són un recurs que fomenta, lluny d’aïllar, la col·laboració entre companys, alumnes i docents. Ara ja és possible treballar, cadascú des de la seva taula a casa, sigui a través de videotrucada o compartint i editant directament els documents que després es convertiran en el resultat final de cada projecte. 

Més implicació en l’aprenentatge 

No cal que ens enganyem. Els nostres alumnes són, com dèiem, nadius digitals. Han nascut sabent toquejar les pantalles amb més agilitat que nosaltres. I tot i la necessitat de regular i racionalitzar-ne l’ús, és evident que la tecnologia els atrau. Saber aprofitar-ho és a les nostres mans. 

Els recursos visuals són una eina poderosíssima que, de la mateixa manera que recursos com els còmics o els àlbums il·lustrats, sempre han estat disponibles per fer més riques les nostres explicacions. Ara ja no és necessari barallar-se amb una peli en VHS: tenim tots els recursos en línia i hem de ser capaços de treure’n tot el profit. Només necessitem una pantalla i la capacitat per seleccionar els continguts adequats. Es convertiran, probablement, en una porta oberta a nous aprenentatges que els alumnes recordaran per sempre i en els que voldran aprofundir.

SomDocents recomana els següents cursos: