SomDocents

Detectar les altes capacitats a l’aula

SomDocents-Altes-Capacitats

Les aules no són espais homogenis. Les conformen alumnes amb diferents necessitats, procedències i capacitats. L’educació pública ha de garantir l’atenció de les diferents realitats existents i oferir el suport a l’aprenentatge de tots els alumnes. Això inclou l’acompanyament dels nens i nenes amb necessitats específiques i altes capacitats intel·lectuals.

Com es detecta que un alumne té altes capacitats?

El més freqüent és que tant pares com docents, que són els que estan més a prop del nen, siguin els que observin o intueixin que un infant té altes capacitats intel·lectuals. El més idoni, en aquest sentit, és deixar-se aconsellar pels docents i confiar en les eines que totes les famílies tenen al seu abast, perquè l’escola les posa a la seva disposició.

En alguns casos, els senyals d’alerta no sempre tenen a veure amb un rendiment excel·lent. De fet, moltes vegades és clar que l’alumne disposa d’un alt potencial, però presenta problemes de conducta, absència de motivació o mals resultats acadèmics, tot i que no és determinant.

La importància dels protocols

Davant la sospita d’un cas d’altes capacitats, cal oferir a les famílies tot el suport possible i deixar clar que l’escola i els docents seran capaços de donar resposta a les necessitats d’aquest alumne. La recerca de suport extern i privat a vegades pot convertir-se en un escull i entrar en contradiccions amb la dinàmica i el procés del centre. Per aquest motiu és important fer reunions periòdiques per tal que la familia, el centre escolar i el centre extern treballin en la mateixa línea.

En aquest punt han d’activar-se tota una sèrie de protocols que consistiran a observar el comportament de l’alumne. En aquesta interessant guia impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu trobareu tot un seguit d’eines d’observació que han d’emplenar els pares, els docents i els mateixos alumnes, en el cas que siguin més grans i ja tinguin la capacitat d’autoavaluar-se.

Un cop detectats aquests trets característics, sempre amb l’ajuda de l’equip psicopedagògic del centre, caldrà posar-se en marxa per a la intervenció. Entre altres pràctiques, seria convenient completar o ampliar els continguts normals de les diferents àrees, treballar la socialització i col·laborar en la integració de l’alumne amb la resta de companys.

El que busquem, en resum, és acceptar les diferències individuals, facilitar l’autonomia i potenciar-la i el sentit crític de l’alumne. Tot això, acompanyat d’un esforç important per reforçar i afavorir la seva autoestima.

 

És fàcil detectar que un alumne té altes capacitats? T’has trobat algun cas? Com has actuat?

Comentaris: