SomDocents

Com treballar les intel·ligències múltiples a l’aula

La teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner va revolucionar la psicologia, perquè ens permet personalitzar l’aprenentatge i perquè durant tots aquests anys ens ha ajudat a millorar el sistema educatiu. El que avui et proposem són activitats d’allò més útils per treballar les intel·ligències múltiples a l’aula.

  • Intel·ligència verbal. Es pot treballar a través de la lectura, l’escriptura creativa, els debats o les presentacions. Podeu triar un tema de debat i fer grups a l’aula per defensar o contradir posicions o fins i tot crear un diari o revista, a través del qual es poden tractar diversos temes mitjançant l’expressió escrita. 
  • Intel·ligència visual-espacial. Podeu realitzar presentacions gràfiques o tallers de fotografia, que permetin a l’alumne emprar aquests suports i/o mitjans d’expressió. 
  • Intel·ligència cinètica-corporal. Les dramatitzacions, les representacions teatrals, l’exercici físic o la dansa són activitats específiques per entrenar la intel·ligència cinètica-corporal. 
  • Intel·ligència logicomatemàtica. A l’hora de treballar amb xifres i fer càlculs, la proposta és senzilla: reptes, problemes i experiments són tot els que necessitem. 
  • Intel·ligència musical. Les audicions, la identificació de ritmes i la interpretació a través d’instruments musicals ens ajudaran a exercitar aquesta intel·ligència. 
  • Intel·ligència intrapersonal. En aquest cas, cal promoure espais de reflexió, observació i identificació de les emocions. 
  • Intel·ligència interpersonal. És imprescindible cultivar les relacions personals, fomentar espais d’interrelació i xerrades en equip. 
  • Intel·ligència naturalista. Cal fomentar les activitats a la natura, la capacitat d’observació i de resoldre problemes sobre la marxa. 

Comentaris: