SomDocents

Com queda el català a l’escola pel curs 22-23?

Català a les escoles 22-23 (1)

Aquest any curs ha estat força polèmic pel que fa a l’ús del català a l’escola, especialment per l’ordre que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar aquest mes de maig, donant instruccions per executar de manera immediata la sentència que obliga a impartir almenys un 25 % de les classes en castellà a Catalunya. Dona una ullada a aquest article per saber com va començar aquest serial

El cas és que el 30 de maig, el Govern va aprovar un nou decret llei per blindar el català a l’escola. Sí, estem parlant d’aquell decret que va resultar tan polèmic per les divergències entre els partits polítics (fins i tot els catalanistes). El 29 de juny, quasi un mes després, aquest mateix decret ha passat pel Parlament, tal com és preceptiu per a la seva aprovació. 

A través d’aquest, el Govern vol respondre a la imposició del 25 % de castellà als centres públics. I ho ha fet assumint la responsabilitat dels projectes lingüístics, per defugir els percentatges. Què passarà a partir d’ara? En quina situació queda ara el català a l’escola pel curs 22-23? Vegem. 

La Llei del Parlament català: què implica?

Una de les principals novetats que s’aplica a través d’aquest nou decret és la prohibició d’aplicar “paràmetres numèrics, proporcions o percentatges lingüístics” a l’escola. Aquest mateix assenyala que la llengua vehicular a les escoles serà sempre el català. Amb això és vol garantir que l’alumnat sigui capaç d’assolir les llengües oficials en funció de les seves necessitats, perquè és cert que no tots els centres presenten la mateixa realitat sociolingüística. 

Per tant, si hi ha escoles que ara apliquen el 25 % de castellà a les aules, hauran de deixar de fer-ho, per ajustar-se a la nova legislació vigent

Diferències entre llengua curricular i vehicular

El decret llei s’ha aprovat en paral·lel del projecte de llei que s’està tramitant al Parlament, a través de l’acord d’ERC, Junts, PSC i Comuns. Aquest es troba ara mateix al Consell de Garanties Estatutàries, arran del recurs presentat per PP, Ciutadans i Vox. En aquest decret es fixa el castellà com a llengua curricular i el català com a llengua vehicular. Però, què vol dir això? 

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge en els centres educatius de tota Catalunya, de manera que és aquella que s’empra, sigui quina sigui la llengua materna de les persones que formen part d’aquesta comunitat educativa. La consideració de llengua curricular per al castellà fa que aquesta llengua no tingui el mateix tractament que la catalana, que és la que es considera vehicular en exclusiva. Així, tractant-se només d’una llengua curricular, cada centre podrà decidir si ensenya una o més assignatures en llengua castellana en el seu projecte lingüístic de centre. 

Escola en català classe de llengua i literatura

On queda, doncs, el 25 % de castellà?

Com indicàvem al principi, a través d’aquest nou decret s’elimina l’aplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges lingüístics. Aquelles escoles que arran de les denúncies de les famílies hagin començat a aplicar aquest percentatge, hauran de deixar de fer-ho i posar en marxa el projecte lingüístic de centre. 

Llavors... què han de fer els centres? I els i les docents?

A partir del curs vinent, els centres educatius hauran de fer arribar a la Conselleria d’Educació el seu projecte lingüístic, que haurà de ratificar el Departament d’Educació. El termini serà de trenta dies. Si calen canvis, les escoles hauran de modificar el seu projecte i retornar-lo com més aviat millor, en un màxim de sis mesos. Per tal de fer-ho i fer-ho bé, els centres rebran instruccions específiques

Els equips directius, que seran els encarregats d’elaborar els projectes, hauran de garantir que aquests s’ajusten a la legalitat vigent i a la realitat sociolingüística del centre. En qualsevol cas, amb aquests projectes lingüístics es perseguirà el domini oral i escrit del català i castellà al final de l’ensenyament obligatori. Es plantejaran, a més, proves per avaluar el coneixement oral de les llengües a sisè de primària i quart d’ESO. 

Altres articles que et poden interessar

acreditar perfils professionals

Com acreditar els perfils professionals docents

Segur que n’has sentit parlar. Els perfils professionals són una realitat des de l’any 2014, a partir de la posada en marxa de la Llei d’Educació (LEC) i el decret de plantilles.

novetats 2022 23 1 - Com queda el català a l'escola pel curs 22-23?

Novetats per al curs 2022-23

No hem parat d’ampliar el nostre catàleg de cursos arribant a la xifra actual de més de 50 en constant actualització: sempre oferint els temes més demandats pel sector educatiu, i en constant revisió i millora de la qualitat d’aquests.

TSJC dicta sentencia 25 de castella a les escoles catalanes

El TSJC dicta la sentència del 25% de castellà a les escoles

El TSJC va ordenar al govern de la Generalitat de Catalunya executar de manera immediata la sentència que obliga a impartir almenys un 25 % de les classes en castellà en el sistema educatiu de Catalunya.