Com fomentar la comunicació entre docents

SomDocents-Cursos-Formació-Docents

La comunicació és una eina fonamental en totes les facetes de la nostra vida. Una bona comunicació pot ajudar-nos a millorar les relacions personals i a facilitar la nostra feina com a docents. Es tracta de treballar en una mateixa direcció i aconseguir una convivència satisfactòria a l’aula. ¿El nostre objectiu? El desenvolupament integral de l’alumne. Avui volem oferir-vos algunes eines útils i interessants per fomentar la comunicació entre docents.

 1. Hores de coordinació de cicle. És una eina bàsica per coordinar-nos amb tots els docents de cicle, que ha de funcionar a part de les hores dedicades als claustres, coordinacions i correccions de treballs o valoracions. És fonamental per establir unes directrius i un funcionament homogenis, sempre sostinguts per la normativa i les recomanacions del centre.
 1. Traspàs d’informació. Es tracta d’informació referent als alumnes que a final de curs ha de traslladar l’antic tutor al nou i a principi de curs, el tutor a la resta de docents especialistes que passaran per l’aula. S’inclou informació sobre el dictamen dels alumnes i altres qüestions que es considerin importants per al bon funcionament del curs.
 1. Sessions d’avaluació. Són una bona oportunitat per posar en comú com ha anat el trimestre i les impressions de tots els docents al voltant de cada alumne, incidint en tots aquells que poden tenir dificultats en alguna àrea/matèria i buscar solucions conjuntes.
 1. Carpeta d’aula. La carpeta d’aula és una eina que elabora el docent i on s’inclou tota la informació del curs: horaris, actuacions que s’han dut a terme durant el curs, actes d’avaluació, activitats i festes populars, etcètera. Es tracta d’una manera molt eficaç de posar-nos al dia i de no repetir-nos en activitats que ja s’han fet en cursos anteriors.
 1. Correu electrònic. Ja s’ha convertit en una eina d’allò més rudimentària, però el cert és que resulta molt útil per transferir circulars als docents o per traspassar qualsevol tipus d’informació rellevant durant el curs. Si us resulta més pràctic, també podeu posar-vos d’acord per emprar eines cloud, com per exemple Google Drive. Us anirà molt bé per crear i compartir documents, però també per editar-los conjuntament sobre la marxa. Una altra opció, potser més sofisticada, és la de comptar amb una Intranet que mitjançant usuari i clau privades us permeti accedir a tota la informació que necessiteu en digital i des de qualsevol lloc.
 1. Calaixos a la sala de mestres. És una solució tan senzilla com efectiva. Es tracta d’organitzar una sèrie de calaixos o safates amb el nom dels mestres, per tal de transferir les informacions en paper o circulars que siguin necessàries.
 1. Guia de benvinguda. És un document laboriós, però un cop fet, ja el tindreu per sempre. Només caldrà actualitzar-lo amb les novetats que hi hagi. Us anirà molt bé per entregar-lo al personal docent i no docent que arribi de nou i difondre la línia educativa i l’estructura organitzativa del centre.

 

I vosaltres, quines eines utilitzeu per millorar la vostra comunicació? Podeu compartir-les amb nosaltres als comentaris!

 

 

 

2 comentarios sobre “Com fomentar la comunicació entre docents

 1. Partint de la base que la comunicació és bàsica en tots el àmbits per millorar la nostra coordinació amb els companys, el cicle i el centre, crec que no hi ha un únic camí, sinó molts. Aquí s’han exposat els camins formals, però no els informals.
  Iniciaré aquesta entrada exposant els problemes dels camins formals, considerant que els avantatges sou prou obvis.
  Quan arribo a un centre, els primer que em passen és un pen amb tota la informació sobre el curs, el cicle, el centre… De vegades, aquesta informació és massa extensa i has de passar molt temps per triar quina informació et serà útil i quina és «palla».
  Seria interessant que aquesta informació es revises perquè copiar un munt d’arxius és molt fàcil però per una persona nouvinguda, llegir-la, no. Caldria que aquesta informació fos més directa i clara.
  Quan es redacten aquests tipus de documents, s’ha de tenir en compte a qui van adreçats. Quan comences en un nou centre et bombardegen amb una muntanya de documents i tries dies en poder treure l’entrellat de tot plegat.
  Una «guia de supervivència» clara i simple posada com a primer document al pen, seria ideal. Fàcil de trobar, d’imprimir i d’adjuntar als fulls de la carpeta de mestra. El tens allí, de forma immediata per consultar en qualsevol moment.
  Considero «reunions informals» les del passadís, on trobes companys/es a les que consultar temes immediats, les de la sala de mestres, les dels patis. Són petits moments on pots consultar temes relacionats amb els alumnes o amb la gestió de l’aula, per posar alguns exemples. Són temes que acaben de sorgir o que necessiten un altre punt de vista. Solen durar poc però donen per a molt.
  Aquestes mini reunions solen acabar amb vincles molt estrets amb els altres companys/es i surten idees per a tirar endavant projectes engrescadors pels alumnes.

 2. Per atendre els alumnes d’una manera òptima és necessari que hi hagi una bona comunicació entre els docents a través de reunions de nivell/cicle/claustre però també podem utilitzar altres recursos com: una llibreta d’aula o de seguiment, per tal de coordinar-se amb els mestres especialistes; tenir unes normes clares i visuals a l’aula; comunicar-se entre els docents a través del correu electrònic o a través d’aplicacions vàries; o fer un bon traspàs d’informació d’un curs a un altre.
  La comunicació i informació entre els docents és molt important per a aconseguir una convivència satisfactòria a l’aula i treballar pel desenvolupament integral de l’alumne, aleshores els recursos que hi faria servir serien:
  • Bona comunicació entre els docents a través de reunions, nivell, claustres i cicles.
  • Full de seguiment de cada alumne, on prendre anotacions, progressos, millores i propostes per millorar. Aquest full pot intervindré quelcom docent que estigui amb l’alumnat (tutor, especialistes…)
  • Un bon traspàs d’informació en cas que hi hagi un substitut/a o d’un curs a un altre.
  Salutacions.
  Ana

Comentaris: