SomDocents

L’aplicació de les matemàtiques a la vida real

Aplicacio de les matematiques a la vida real

Article de la Nohemí Rodríguez.

5 min.

Quan pensem en què són les matemàtiques generalment pensem en números i fórmules difícils de comprendre i de resoldre. A més, durant moltes generacions les matemàtiques han sigut una de les àrees que crea més tensió i estrès a l’escola, fins i tot i hi ha persones que senten un cert rebuig cap aquesta àrea.

Les matemàtiques formen part de la vida quotidiana perquè formen part dels nostres hàbits i rutines diàries. Es poden observar en la divisió i organització que fem del temps, en la numeració de les pàgines d’un llibre, en la quantitat d’ingredients d’una recepta, en els patrons de la roba que ens posem, en la predicció del temps, en la nostra ubicació, en la nostra economia, etc.

Per tant, és pràcticament impossible deslligar-se per complet de les matemàtiques. És per això, que des dels centres educatius s’ha d’enfocar l’educació matemàtica amb l’objectiu de formar a persones realment competents en aquesta àrea.

Però, què vol dir ser competent en l’àrea de matemàtiques?

L’any 2015 el Projecte PISA defineix de la següent manera la competència matemàtica: 

«La competència matemàtica és la capacitat de l’individu per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos. Inclou el raonament matemàtic i la utilització de conceptes, procediments, dades i eines matemàtiques per descriure, explicar i predir fenòmens. Ajuda els individus a reconèixer el paper que les matemàtiques juguen en el món i a emetre els judicis i les decisions ben fundades que la població constructiva, compresa i reflexiva necessita», (p. 74).

Per tant, ser matemàticament competent implica ser capaç de formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents situacions per entendre el seu paper en el món. Però no només això, també implica el desenvolupament del pensament abstracte i el pensament crític gràcies al rigor matemàtic.

Com es pot treballar per formar a persones competents en matemàtiques?

Fa relativament poc temps, que en molts països s’ha vist la necessitat de fer un canvi en l’enfocament de les matemàtiques a l’escola. Memoritzar un seguit de fórmules i càlculs és poc aplicable a la societat actual on tothom té a l’abast aquesta informació en pocs minuts.

Per tant, seguint aquest enfocament és imprescindible tenir en compte els següents aspectes a l’hora de treballar les matemàtiques:

 

  1. Els continguts que s’han de treballar en l’etapa educativa corresponent. Què és el que l’alumnat ha d’aprendre en funció de la seva etapa educativa?
  2. Els continguts s’han de desenvolupar tenint en compte els diferents processos matemàtics. Com es poden adquirir aquests continguts en les diferents etapes educatives.
  3. Ser conscients de la importància de l’ús dels contextos d’aprenentatge. Quin mitjà podem fer servir?


Així doncs, a les escoles s’ha d’oferir a l’alumnat la possibilitat d’experimentar i crear lliurement per aconseguir progressivament la matematització de l’alumnat. Per tant, com a personal docent hem de tenir en compte la necessitat d’oferir propostes riques i competencials amb les quals l’alumnat pugui aprendre matemàtiques a partir de les seves experiències.

Cas pràctic: Com organitzo el meu casament?

A continuació, es presenta un cas pràctic de l’utilització de les matemàtiques en la vida quotidiana adulta:

Situació Contingut matemàtic Resposta
Com organitzo a les persones en taules si no tothom es porta bé?
Raonament logicomatemàtic
Quants diners em gastaré?
Numeració i càlcul
Quant han de mesurar les meves sabates per no trepitjar-me el vestit?
Mesura
El lloc del banquet està a prop del lloc del casament?
Geometria
Quina possibilitat hi ha que el ram li caigui a la meva cosina?
Estadística i atzar

Altres articles que et poden interessar

SD_Blog_5_activitats_matematiques_agilitat_Mental

5 activitats matemàtiques per treballar l’agilitat mental

Aquestes 5 activitats dirigides a primària i secundària són fàcilment adaptables segons el nivell del vostre alumnat.

5_recursos_manipulatius_matematicas_primaria

5 recursos manipulatius per treballar les matemàtiques a primària

Quan parlem de recursos manipulatius per reforçar i dirigir l’aprenentatge de les matemàtiques acostumem a pensar en recursos adequats per a les primeres edats.