Recursos manipulatius per treballar les matemàtiques en l’etapa d’Educació Infantil

SD_Recursos_manipulatius_per_treballar_les_matemàtiques_en_l’etapa_d’Educació_Infantil

Els recursos manipulatius a l’àrea de matemàtiques són perfectes per a l’aprenentatge, però sobretot, perquè els infants es converteixin en autèntics protagonistes d’aquest procès vital. A continuació, us presentem deu propostes de recursos manipulatius per treballar les matemàtiques a les aules d’Educació Infantil.

1. Trobar els elements iguals. A través d’aquesta activitat els alumnes estimularan la discriminació visual, adonant-se de les similituds i les diferències, en aquest cas dels mitjons. A partir de preguntes que fem als alumnes, ells poden verbalitzar les característiques dels objectes. I tot això amb elements quotidians que faran despertar l’interès dels infants.

calcetines3

2. Més gran que, més petit que. A través de material manipulable els alumnes poden experimentar longituds i comparar-les. Una altra opció és fer serps de plastilina de diferents mides.

3. Supermercat a l’aula. Aquesta activitat pot convertir-se en tot un projecte que després pot romandre a l’aula com un racó. A més del joc simbòlic i el llenguatge, també es treballen les matemàtiques. Conèixer el valor dels bitllets i monedes i les quantitats i mesures són alguns dels continguts que es treballaran.

mates supermercado

4. Crear figures geomètriques a partir d’un model. De manera manipulativa els alumnes poden conèixer les característiques de les formes geomètriques. Les activitats que es poden realitzar són molt diverses: fer les figures amb plastilina, formar-les amb pals a partir d’un model, encaixar la figura en el dibuix corresponent o fer trencaclosques per formar-ne una.

 Actividades para enseñar figuras geometricas - Educahogar.net Actividades para enseñar figuras geometricas - Educahogar.net

5. Simetria amb peces de LEGO. Aquest és un recurs amb mútiples aplicacions per als aprenentatges de petits i adults. Una d’aquestes aplicacions es treballar les matemàtiques amb els més petits d’una manera manipulativa. Per treballar la simetria els infants han de reconèixer la figura i la seva posició per després reproduir-la a l’altra part, una bona manera d’iniciar-se en el desenvolupament d’aquesta habilitat.

Teach symmetry in a fun, hands-on way!

6. La peixera. L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes reconeguin i relacionin els nombres del 0 al 9. S’utilitzen diverses imatges de peixeres amb diferents quantitats de peixos a dins. En acabar de fer els recomptes, la segona part de l’activitat consistirà amb identificar els nombres en els cartonets que tenim. Si hi són, haurem de tapar-los amb una xapa. Consulta com dur a a terme l’activitat a través de la seva fitxa.

7. Kandinsky, una obra d’art col·lectiva. Després de visionar aquest vídeo sobre l’obra de Kandinsky, es demana als alumnes la seva participació per a l’elaboració d’una obra d’art col·lectiva. L’observació els permetrà deduir la presència de cercles i quadrats i parlar-ne farà que utilitzin vocabulari matemàtic: gran, mitjà, petit, quadrat, molts, pocs… A continuació, obriran una capsa de cartó plena de cercles. Les possibilitats són infinites: joc lliure, classificació dels cercles per mides, colors i seriacions. En altres sessions poden treballar amb aquestes figures per crear la seva pròpia composició i després, unir-la amb la dels altres companys.

8. El joc de les caixes. Aquest joc permetrà als infants familiaritzar-se amb l’espai i les dimensions. S’instal·laran a la classe diverses caixes de cartó grans amb les quals podran interactuar lliurement, posant-se a dintre i jugant a fet i amagar. Des de la nostra posició de docents caldrà fer-los preguntes: Creieu que hi cap la Marta a dins d’aquesta caixa? I l’Eloi? Quants nens i nenes poden posar-se aquí dins? A banda de treballar el vocabulari matemàtic, utilitzaran els nombres i faran recomptes.

9. Sumes. Es poden utilitzar diferents procediments de comptatge per trobar el resultat d’una suma. Treballar les operacions, en aquest cas la suma, de manera manipulativa és una gran ajuda perquè els alumnes acabin interioritzant aquest procés a través de la vista i el tacte.

 

10. Continuar la sèrie. Amb aquest activitat es treballa el pensament lògic matemàtic. Reproduir una sèrie, cercar la seva continuitat, cercar-ne l’error i deduir els models són alguns dels procediments que es treballem. D’aquesta manera els alumnes aprenen a identificar les similituds i les diferències de les peces per després classificar-les.

I tu, quins altres recursos manipulatius utilitzes?

Comentaris: