Activar perfils professionals

SomDocents Activar perfils professionals

Segons la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics depenents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los, són necessaris uns requisits per poder acreditar que es tenen uns determinats perfils professionals.

Modificació: RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

QUINS DELS NOSTRES CURSOS SERVEIXEN PER ACTIVAR PERFILS PROFESSIONALS?

Dels cursos que apareixen en els llistats anteriors continuem ofertint*:

Perfil d’atenció a la diversitat de l’alumnat

SomDocents. Atenció diversitat, Altes capacitats SomDocents. Atenció diversitat educació especial  SomDocents

Perfil de competència digital docent

app2-0

* En cas de no aparèixer en els propers llistats dels perfils publicats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, cal realitzar una sol·licitud d’activació de perfil al vostre Servei Territorial. Sol·licitud

Altres cursos que poden comptabilitzar són**:

Perfil d’atenció a la diversitat de l’alumnat

SomDocents. Atenció diversitat IM intel·ligències múltiples  SomDocents. Educació emocional

Perfil de competència digital docent

einesTAC-quaderndigital.png

Perfil lingüístic en llengua estragera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)

SomDocents. Com treballar en anglès a infantil i primària Somdocents. cursos formació docents SomDocents. Cursos formació docents Somdocents SomDocents cursos formació docents SomDocents AICLE

Perfil de metodologies amb enfocament globalitzat

SomDocents. Atenció diversitat IM intel·ligències múltiples  Projectes. Perfil enfocament globalitzat. SomDocents

** Al tractar-se d’edicions que encara no apareixen en els llistats dels perfils publicats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, cal realitzar una sol·licitud d’activació de perfil al vostre Servei Territorial. Sol·licitud

COM ACREDITAR EL PERFILS PROFESSIONALS?

Si es reuneixen els requisits, el Departament d’Ensenyament ha d’acreditar els perfils segons la informació que consti a data de 15 d’abril de 2016, sense ser necessari fer cap sol·licitud. Podeu consultar si teniu activitats els perfils al portal ATRI.

Si no s’ha obtingut l’acreditació de manera automàtica, es pot sol·licitar fent ús d’aquest model. Amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació requerida per a cada perfil.

COM PUC SABER QUINS CURSOS ACTIVEN ELS PERFILS PROFESSIONALS?

Al portal de centre del Departament d’Ensenyament, es pot consultar la llista de cursos de formació i programes d’innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat, que es té en compte per a l’acreditació de cadascun dels perfils professionals.

En la següent graella trobareu els enllaços a la llista d’activitats organitzades o reconegudes pel Departament.

PERFILS

ACTIVITATS ORGANITZADES O RECONEGUDES PEL DEPARTAMENT

Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)

Llista d’activitats

Competència digital docent

Llista d’activitats

Atenció a la diversitat de l’alumnat

Llista d’activitats

Gestió de projectes i serveis de formació professional

Llista d’activitats

Lectura i biblioteca escolar

Llista d’activitats

Immersió i suport lingüístic

Llista d’activitats

Educació visual i plàstica

Llista d’activitats

Metodologies amb enfocament globalitzat

Llista d’activitats

Llistes actualitzades a 14 de juliol de 2016 pel Departament d’Ensenyament.

Estem treballant per oferir nous cursos que activin perfils professionals. Vols estar informat?

Subscriu-te a la nostra newsletter i correus informatius, escrivint el teu correu electrònic a sota.

10 comentarios sobre “Activar perfils professionals

  1. Hola Silvia,
   els cursos d’anglès online no serveixen per activar el perfil d’AICLE.
   Els que sí serveix és el curs de «Com treballar en anglès a infantil i primària», tot i no sortir a les llistes del Departament, reuneix tots els requisits per comptabilitzar per activar-ho.
   De totes maneres, al novembre començarem a oferir uns cursos específics d’AICLE.
   Si vols rebre informació sobre això escriu el teu correu electrònic en aquest mateix article del blog.
   Salutacions,
   Cristina

 1. Bona nit,
  Estic interessat en saber quins cursos puc fer per activar dos perfils:
  -METODOLOGIES GLOBALITZADES
  -PLÀSTICA
  Necessitaria fer-los durant aquest curs escolar per poder acreditar els perfils a principis de maig d’aquest any… sabeu si és possible ? I quin serien ?
  Moltes gràcies per endavant!

 2. Bona tarde, volia saber quants cursos has de fer perque et donin un perfil. He vist que hi han perfils que nomes hi ha un curs i hi ha d’altres com per exemple el AICLE que tenen 6 cursos, s’han de fer tots per tindre el perfil?
  Gràcies!

Comentaris: