Acreditar perfils professionals


Segons la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics depenents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los, són necessaris uns requisits per poder acreditar que es tenen uns determinats perfils professionals.

Modificació: RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

COM ACREDITAR ELS PERFILS PROFESSIONALS?

Si es reuneixen els requisits, el Departament d’Educació ha d’acreditar els perfils sense ser necessari fer cap sol·licitud. Podeu consultar si teniu activitats els perfils al portal ATRI.

Si no s’ha obtingut l’acreditació de manera automàtica, es pot sol·licitar fent ús d’aquest model. Amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació requerida per a cada perfil.

COM PUC SABER QUINS CURSOS ACTIVEN ELS PERFILS PROFESSIONALS?

Al portal de centre del Departament d’Educació, es pot consultar la llista de cursos de formació i programes d’innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat, que es té en compte per a l’acreditació de cadascun dels perfils professionals.

En la següent graella trobareu els llistats d’activitats organitzades o reconegudes pel Departament. Aquests llistats es van actualitzant.

Actualitzat a data: 14 de juliol de 2016

PERFILS I REQUISITS ACTIVITATS ORGANITZADES O RECONEGUDES PEL DEPARTAMENT
Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE) Llista d’activitats
Competència digital docent Llista d’activitats
Atenció a la diversitat de l’alumnat Llista d’activitats
Gestió de projectes i serveis de formació professional Llista d’activitats
Lectura i biblioteca escolar Llista d’activitats
Immersió i suport lingüístic Llista d’activitats
Educació visual i plàstica Llista d’activitats
Metodologies amb enfocament globalitzat Llista d’activitats

QUIN DELS NOSTRES CURSOS SERVEIXEN PER ACTIVAR PERFILS PROFESSIONALS?

Dels cursos que apareixen en els llistats anteriors continuem oferint *:

Perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat:

Perfil de competència digital docent:

* En cas de no aparèixer en els propers llistats dels perfils publicats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, cal realitzar una sol·licitud d'activació de perfil al vostre Servei Territorial. Sol·licitud

Altres cursos que poden servir són **:

Perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat:

Perfil de competència digital docent:

Perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE):

Perfil de metodologies amb enfocament globalitzat

** Al tractar-se d’edicions que encara no apareixen en els llistats dels perfils publicats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, cal realitzar una sol·licitud d'activació de perfil al vostre Servei Territorial. Sol·licitud

Estem treballant per oferir nous cursos que activin perfils professionals.

Vols estar informat? Contacta amb nosaltres

També a través del correu somdocents@somdocents.com o bé trucant al telèfon 671 46 98 09 de 9:00 a 15:00 hores.