Aquesta formació consisteix en l’aprofundiment de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (G Suite for Education). En aquest curs s’aprofundeix en aquestes eines, brindant exemples i reptes per a una possible aplicació a l’aula, així com adquirint habilitats noves sobre eines que no s’han treballat en el curs «Primer contacte amb les eines G Suite for Education aplicades a l’aula», com Google Sites, per publicar contingut en línia, o Google Groups, per crear grups amb estudiants i docents.

Aquest curs està estructurat en tres mòduls, cadascun d’ells se centrarà en un apartat específic de les eines que ofereix Google, comprimint-les en tres paquets segons la seva funcionalitat: Eines de Comunicació i Edició en línia; Eines de Publicació en línia i Rúbriques a Classroom; Reptes i casos pràctics d’aplicació d’eines Google a l’aula.

El curs Progressar en el treball amb les eines G Suite for Education aplicades a l’aula comptabilitza per acreditar el perfil de competència digital docent. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Última convocatòria d'aquest curs al febrer'21.

NOU CURS Progressar en el treball amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 60€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies a l’aula i utilitzar les eines TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement) com a mitjà facilitador de l’ensenyament.
  • Assessorar els docents en l’ús didàctic de les TAC amb l’objectiu d’assolir la competència digital docent.
  • Adquirir habilitats per desenvolupar eines de Google amb l’objectiu de mantenir la comunicació amb un grup específic.
  • Gestionar Google Groups com a sistema comunicatiu per mantenir la comunicació entre docent i alumne.
  • Crear diferents espais en línia per publicar diferents recursos o bones pràctiques.
  • Estructurar espais en línia, com Google Sites, per compartir el coneixement a l’aula.
  • Assessorar els docents en l’aplicació de les TAC a les aules.
  • Promoure l’ús de les eines Google per a la seva aplicació a les aules.

Programa de treball

1. Eines de comunicació i edició en línia -> El primer mòdul ofereix als alumnes la possibilitat d’utilitzar Google Groups per mantenir la comunicació entre docents i alumnes per poder donar informacions al grup classe o per oferir un espai de debat-fòrum a l’aula, on poder debatir sobre els diferents continguts que s’estan treballant. A continuació s’aprendrà a instal·lar i a administrar complements per a les aplicacions d’ofimàtica a Google Drive, així com a extensions per al navegador Chrome. A més s’oferiran algunes d’aquestes extensions i aplicacions bàsiques per a la tasca docent.

2. Eines de publicació en línia i Rúbriques amb Google Classroom -> En aquest segon mòdul s’aprendrà, inicialment, a utilitzar l’eina Google Suite, en la nova versió actualitzada de l’any 2019, treballant l’estructura i la publicació de continguts, així com a avaluar els treballs dels alumnes utilitzant la nova modalitat de rúbriques que ofereix Google Classroom o el complement CoRubrics, de Google Sheets.

3. Reptes i casos pràctics d’aplicació d’eines Google a l’aula -> Amb aquest mòdul es donarà per finalitzat tot allò adquirit en els dos cursos d’eines Google per a l’educació (G Suite for Education). Es proposaran diferents reptes i casos pràctics per promoure la seva aplicació a les aules.