Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i medició de la nostra web per millorar els nostres serveis. Podeu veure la nostra política de cookies, aquí. Si continueu navegant esteu acceptant el seu ús. D'acord | Més informació

La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (G Suite for Education). Aquestes eines permeten brindar als alumnes de diferents tècniques i propostes per realitzar durant el seu camí educatiu així com als docents dels diferents centres per organitzar, programar i fer un seguiment de l’evolució dels seus alumnes.

En primer lloc el curs se centra en aquelles eines d’emmagatzematge, creació i compartició de continguts, perquè els docents tinguin un espai on poder guardar, crear i compartir els diferents continguts treballats amb altres docents i els seus alumnes.

En segon lloc es treballa aquelles eines que permeten la gestió i la planificació de l’aula, obtenint un espai de gestió del coneixement, així com la de programar tasques, compartint un calendari amb els alumnes, o buscar i cercar diferents continguts audiovisuals que permeten facilitar l’adquisició dels aprenentatges.

Finalment, el tercer mòdul tracta les eines avaluatives per fer un seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes, trobant diferents maneres de comprovar els aprenentatges adquirits, o diferents vies de donar retroacció a les tasques dels alumnes.

El curs Primer contacte amb les eines G Suite for Education aplicades a l’aula pot comptabilitzar per a acreditar el perfil de competència digital docent. Hem gestionat la incorporació a l'aplicatiu dels perfils professionals per a totes les convocatòries del curs 2019-20 i estem pendents de la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

60,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 60€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Les properes edicions del curs són:

Objectius

  • Donar a conèixer les diferents eines de Google per a la gestió de l’aula.
  • Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies a l’aula i utilitzar les eines TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement) com a mitjà facilitador de l’ensenyament.
  • Assessorar els docents en l’ús didàctic de les TAC per tal d’assolir la competència digital docent.
  • Gestionar diferents sistemes comunicatius per mantenir la comunicació mitjançant plataformes d’ensenyament i aprenentatge.
  • Participar i desenvolupar tasques col·laboratives seleccionant les eines TAC més adients a cada cas.
  • Crear diferents espais mitjançant les TAC per a la creació i per a l’organització del coneixement.

Programa de treball

1. Eines d’emmagatzematge, creació i compartició de continguts -> El primer mòdul ofereix una sèrie de recursos per poder obtenir un espai al núvol on poder emmagatzemar els continguts ja existents o creats pel propi usuari, així com oferir diferents opcions de compartir-los amb docents i alumnes.

2. Eines de gestió i de planificació de l’aula -> El segon mòdul permet oferir als docents un entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge (EVEA) per dur a terme la creació i l’adquisició dels diferents coneixements per part dels alumnes, així com oferir un espai de planificació del temps i de les tasques, a part de saber navegar i gestionar una de les plataformes de continguts audiovisuals més importants en la nostra època, per buscar, crear i compartir continguts que ajudaran a una millora en l’adquisició de l’aprenentatge per part dels alumnes.

3. Eines avaluatives -> Durant el tercer mòdul s’oferiran diferents tècniques avaluatives per als docents, perquè puguin dur a terme un seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes, així com la possibilitat de donar retroacció a les diferents tasques i qüestions que vagin sorgint durant el curs.