L’objectiu principal d’aquest curs és formar als mestres en la metodologia de treball per projectes i la seva programació basant-se en el currículum del segon cicle d’Educació Infantil i el currículum d’Educació Primària i que, conjuntament amb els coneixements propis contribueixin a la seva formació i enriquiment professional i personal. A través del marc teòric i de diferents recursos els docents obtindran eines i estratègies per treballar seguint aquesta metodologia.

El curs El treball per projectes comptabilitza fins al curs 2017-18 per a acreditar el perfil de metodologies amb enfocament globalitzat.

Podeu consultar l'aplicatiu del Departament des d'aquest enllaç.

Última convocatòria d'aquest curs al juliol'19.

Explora els nostres cursos

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer els principals conceptes del currículum actual del segon cicle d’Educació Infantil de la Generalitat de Catalunya. (Decret 181/2008, de 9 de setembre).
  • Conèixer els principals conceptes del currículum actual d’Educació Primària de la Generalitat de Catalunya. (Decret 119/2015, de 23 de juny).
  • Conèixer els principals conceptes de la metodologia de treball per projectes.
  • Dissenyar i compartir una proposta de projecte d’aula, a partir de la seva programació didàctica basada en el currículum actual del segon cicle d’Educació Infantil o en el currículum actual d’Educació Primària.
  • Proporcionar recursos, materials i estratègies per a la formació i posada en pràctica d’activitats relacionades amb el treball per projectes.

Programa de treball

1. Mòdul 1: El currículum i el treball per projectes. -> Es presenta el currículum del segon cicle d’Educació Infantil i el currículum d’Educació primària, les seves característiques i aquells apartats més importants per a dur a terme la tasca docent. A més, es presenta la metodologia de treball per projectes i s’exposen els trets distintius i les característiques principals d’aquesta metodologia.

2. Mòdul 2: La programació en el treball per projectes. -> Es presenten els continguts i conceptes referents a la programació en el treball per projectes. Es dona resposta a diferents qüestions: Cóm es programa? Quins continguts es poden treballar? Quines són les fases d’elaboració d’un projecte? Com s’avalua? etc.

3. Mòdul 3: Metodologia, eines i recursos per al treball per projectes. -> Es presenten els continguts i conceptes referents a la posada en pràctica d’un projecte, és a dir es centra en les activitats que conformen un projecte. També es presenten exemples d’activitats i programacions i un seguit de recursos per a treballar basant-se en una metodologia de treball per projectes.