En el curs Eines TAC: El quadern de notes digital es treballarà la millora de la gestió i la planificació de les classes a partir del coneixement i el domini del quadern de notes digital Additio App. Mitjançant el desenvolupament de les competències TAC en l’eina de treball Additio App, es dotarà els docents dels recursos i habilitats per a utilitzar de forma pràctica aquest aplicatiu.

LLICÈNCIA ANUAL ADDITIO APP INCLOSA EN EL PREU DEL CURS

El curs Eines TAC: El quadern de notes digital comptabilitza per acreditar el perfil de competència digital docent. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies a l'aula i utilitzar les eines TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament.
  • Assessorar els professors en l’ús didàctic de les TAC per tal d'assolir la competència digital docent.
  • Millorar la gestió i la planificació de les classes a partir del coneixement i domini del quadern de notes digital Additio App.
  • Aprendre a utilitzar Additio App pas a pas.
  • Millorar la productivitat i l’organització personal de la informació de l'aula.
  • Desenvolupar les competències TAC en l’eina de treball per a docents Additio App.

Programa de treball

1. Primers passos -> Com registrar-se i descarregar Additio App, crear el primer grup, importar alumnes i posar les primeres notes.

2. Gestió del dia a dia de l'aula -> Configurar diferents tipus de notes, configurar el meu horari, control d’assistència i posar notes de diverses formes i realitzar càlculs bàsics → gestió de notes i eliminar càlculs bàsics

3. Funcionalitats avançades -> Avaluació mitjançant rúbriques, creació d’informes, altres opcions i configuracions avançades i aprendre a configurar els dispositius.