En el curs d'Aplicacions 2.0 aprendràs que és i com s'utilitza un blog, una wiki i un portafoli digital. Aquests tres recursos es treballaran dins de l'àmbit escolar i com a eina educativa. Entre tots i totes participarem en la creació dels recursos per poder treballar i aprendre plegats.

El curs Aplicacions 2.0 comptabilitza per a acreditar el perfil de competència digital docent, a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d'abril dels perfils professionals de llocs de treballs específics en centres educatius públics.

Podeu consultar l'aplicatiu del Departament des d'aquest enllaç.

Última convocatòria d'aquest curs al juliol'18.

Explora els nostres cursos

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

Objectius

  • Conèixer aplicacions en línia que es poden utilitzar en l’àmbit educatiu.
  • Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies a l'aula i utilitzar les eines TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament.
  • Assessorar els professors en l’ús didàctic de les TAC per tal d'assolir la competència digital docent.
  • Identificar les característiques i l’estructura d’un bloc, un wiki i un portafoli digital.
  • Crear i editar un bloc, un wiki i un portafoli digital.
  • Conèixer les possibilitats educatives que poden aportar els blocs, els wikis i els portafolis.
  • Utilitzar els blocs, els wikis i els portafolis digitals com a activitats d’ensenyament-aprenen.
  • Fomentar el treball col·laboratiu mitjançant els blocs, els wikis i els portafolis digitals.
  • Donar eines als docents per treballar i gestionar amb les aplicacions en línia.

Programa de treball

1. El bloc com a eina educativa -> treballarà el bloc, es definirà el concepte de mostraran les seves característiques i la seva estructura. Es concretaran les possibilita utilització dels blocs com a eina d’ensenyament-aprenentatge per tal de fomentar el col·laboratiu. Per acabar el mòdul es treballarà com fer un bloc i es donaran pautes de diferents recursos.

2. El wiki com a eina educativa -> definirà l’origen i la definició de wiki, es mostraran les característiques i la seva estructura. També es concretaran les possibilitats educatives dels treballar l’aprenentatge significatiu i col·laboratiu. Per acabar es treballarà la creació i l’edició de wikis, donant les pautes de com fer-ho.

3. El portafoli digital -> treballarà el portafoli digital, es definirà el concepte, es mostraràn les seves caracterìstiques i la seva estructura. Es concretaran les possibilitats de la utilitza portafolis digitals com a eina d’anàlisi i reflexió personal. Per acabar el mòdul es treballarà amb un portafoli digital, donant pautes de com fer-ho.